Speciální teorie relativity - 11 souborů     ZVOL 11

1   Jen  Zdůvodnění speciální teorie relativity hypotetickým pulsním zdrojem  4× obrázek, 6 KB  nebo  2×A4  PDF
Speciální teorie relativity - krátce. Převod časoprostoru pulsního do spojitého. Informace jdou do vědomí, perspektivně přepočtené z diskrétního prostoru. Až zážitky v lidském vědomí vytvářejí Vesmír. Tento přístup dovolí existenci mnoha vícerozměrných vesmírů, aniž by si jejich prostory překážely.

*

2   Souměrný diagram odvozený z Minkowského - XVI   2× obrázek, 13 KB  nebo  4×A4  PDF 22. - 24. 11. 2018
Minkowského diagram nezobrazuje rovnocennost času a prostoru. Pomůže souměrný diagram, který však dosud bývá mimo zájem fyzikální teorie. Znázorní závislost zpomaleného času na rychlosti, dovoluje odečítat zpomalený čas z grafu. Přesné výsledky však poskytnou relativistické výpočty.

*
Zdůvodnit  axiomy  STR?

3   Kvantový časoprostor STR-VIIv   10× obrázek, 62 KB  nebo  14×A4 PDF        →     Jen  Použité termíny a přínos   6 KB  nebo  1×A4 PDF          →     Jen  10× obrázky s názvy   4 KB

*

4    1    2    3    4    5    6     nebo    STR 1 - 6   18× obrázek, 80 KB  nebo  25× A4   PDF       verze 2015 - 7.2018
STR v 6 dílech sleduje i podivnost - hodiny, blížící se svislé ose Minkowského, jdou stále rychleji. Avšak dotekem svislé osy se zastaví.  Zdůvodnit axiomy STR kvanty prostoru a času. Definice diskrétního času a převod do spojitého časoprostoru. Perspektivní čas. Růst relativistické hmotnosti.

*

5   Rychlosti světla v diskrétním prostoru  2× obrázek, 21 KB  nebo  7×A4 PDF
Vysvětluje  c=konst.  v soustavě A     ×     nevelké zaostávání A za paprskem; posuzováno ze soustavy B!  Prostě v délkových pulsech PL foton korábu neuniká.

*

6   Součet podsvětelných rychlostí – modely 2× obrázek, 21 KB       verze 9. - 12. 2018
Raketa v podsvětelné rychlosti vypustí sondu, znovu v podsvětelné rychlosti. Ta překoná rychlost světla?

*

7   Zakřivení časoprostoru 3× obrázek, 33 KB
Hledat zakřivení 2D a 3D časoprostoru v modelech. Gravitace v diskrétním časoprostoru.

*

8   Vesmír má čtyři rozměry, přestože čas není 2× obrázek, 20 KB  nebo  6×A4 PDF  verze 7.2018   Navíc kap. 8.1. - 8.3.
Časový sled rozložení bodů bude převeden na geometrický.

*

9   Jen grafy Kvantový pulsní perspektivní časoprostor 2×9 + 5× obrázek, 5 KB 
Porovnání výpočtů Eu. a perspektiv. prostoru

*

10   Film Interstellar (Ch. Nolan, 2014).  18× obrázek PDF
Časový průběh zpoždění

*

11   Rychlost světla posuzovaná zdálky nebo v soustavě  5× obrázek, 13 KB  nebo  5×A4 PDF verze 15.-17. 12. 2018

Souvislosti užitých řešení, jež Vás napadají:  Fórum   www.tichanek.cz


www.tichanek.cz