Použité termíny. Možný přínos modelu diskrétního časoprostoru   <   PDF

Bohumír Tichánek

Použité termíny


Možný přínos

  1. používá   symetrický diagram času a prostoru namísto Minkowského
  2. uznává    rychlost světla za základ časoprostoru a to zavedením zdroje pulsací
  3. nabízí    konstrukci a definici veličiny času v diskrétním časoprostoru
  4. převádí    diskrétní časoprostor na spojitý
  5. nabízí    vliv časové přítomnosti na člověka ve spojitém perspektivním časoprostoru
  6. ukazuje    relativistickou hmotnost jako zdánlivou, způsobenou změnou plynutí času
  7. spekuluje  o příčině hmotnosti a o síle
  8. spekuluje  o absolutním prostoru a relativitě
  9. spekuluje  o Maxwellově určení stálé rychlosti světla
  10. nabízí    časoprostor (Vesmír) v takovém provedení, jež nebrání jiným libovolněrozměrným časoprostorům (vesmírům) v existenci
Speciální teorie relativity - diskrétní časoprostor. 10× obrázky, též fázované: Diskrétní časoprostor - VIIv

www.tichanek.cz