Použité termíny. Možný přínos modelu diskrétního časoprostoru   <   PDF

Bohumír Tichánek

Použité termíny


Možný přínos

  1. používá    symetrický diagram času a prostoru namísto Minkowského
  2. uznává     rychlost světla za základ časoprostoru a to zavedením zdroje pulsací
  3. nabízí      konstrukci a definici veličiny času v diskrétním časoprostoru
  4. převádí    diskrétní časoprostor na spojitý
  5. nabízí      vliv časové přítomnosti na člověka ve spojitém perspektivním časoprostoru
  6. ukazuje    relativistickou hmotnost jako zdánlivou, způsobenou změnou plynutí času
  7. spekuluje  o příčině hmotnosti a o síle
  8. spekuluje  o absolutním prostoru a relativitě
  9. spekuluje  o Maxwellově určení stálé rychlosti světla
  10. nabízí    časoprostor (Vesmír) v takovém provedení, jež nebrání jiným libovolněrozměrným časoprostorům (vesmírům) v existenci
Zásadní text ke speciální teorii relativity s deseti obrázky, též fázovanými: Diskrétní časoprostor - VIIv

www.tichanek.cz